Posted By unikart Posted On

Faktura na firmę?

Wiele osób może pomyśleć, że umowa dotycząca podatku od sprzedaży i kupna musi być ostatnim słowem w tej kwestii. Niestety tak nie jest. Wystarczy, że inwestor podpisze umowę z doradcą podatkowym, a wszelkie kwestie związane z jego firmą czy rozliczeniem podatku od nieruchomości doradcy.

Faktura VAT – okres audytu. Jak wypełnić formularz?

Masz czas do 7 kwietnia, aby przekazać doradcy podatkowemu swoje aktualne dane. Jeśli nie przesłałeś wcześniej swoich danych w wyznaczonym terminie, nie zostaniesz obciążony karą za zwłokę. Dodatkowo masz możliwość opłacenia faktury rozliczeniowej przelewem bankowym lub za pośrednictwem doradcy.

Rozliczenie podatku od nieruchomości – jak rozliczyć podatek od nieruchomości?

Formularz należy wypełnić w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności lub daty rozpoczęcia postępowania. Data rozliczenia nie może być wcześniejsza niż koniec okresu rejestracji. Doradca nie może pobierać opłaty za zwłokę. Ważne jest również, aby wypełniony formularz był terminowo przechowywany. Powinien zostać wysłany w nieprzekraczalnym terminie następnego Dnia Roboczego.

Doradca może zainicjować rozliczenie telefonicznie lub przesłać wypełniony formularz pocztą na wskazany adres.

Warto dodać, że wynagrodzenie doradcy podatkowego jest stałą opłatą miesięczną i nie odzwierciedla kosztu usług świadczonych przez doradcę. Odliczeniu podlegają pieniądze zebrane przez doradcę w związku z rozliczeniem podatku przez Urząd Skarbowy za zakup raportu Urzędu Statystycznego za rok zakończony 2013 roku. Odliczeniu podlegają również pieniądze zebrane przez Urząd Skarbowy na wsparcie usług księgowych za 2013 rok.

Comments (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *