Home » دون کارلوس by Friedrich Schiller
دون کارلوس Friedrich Schiller

دون کارلوس

Friedrich Schiller

Published
ISBN :
Paperback
268 pages
Enter the sum

 About the Book 

سرگذشت «دون کارلوس» شاهزاده ی اسپانی و عشق او به دختری که می بایست همسر او گردد، مادر او گردید، آن چنان جالب توجه است که بسیاری از نویسندگان و شعرای اروپا آن را موضوع نمایش نامه های خود قرار داده اند؛ و در آن میان، فردریک شیلر، شاعر نامی آلمان، بیشترMoreسرگذشت «دون کارلوس» شاهزاده ی اسپانی و عشق او به دختری که می بایست همسر او گردد، مادر او گردید، آن چنان جالب توجه است که بسیاری از نویسندگان و شعرای اروپا آن را موضوع نمایش نامه های خود قرار داده اند؛ و در آن میان، فردریک شیلر، شاعر نامی آلمان، بیشتر و بهتر از دیگران در این کار موفق گردیده است. این نمایش نامه نخستین حلقه از سلسله ی با افتخاری است که به دست توانای این شاعر جوان از زیر پتک نبوغ بیرون آمده و در آن دو احساس از ارجمندترین احساسات بشری، یعنی عشق و دوستی، به بهترین صورتی نمایانده شده است؛ و جادارد که بر پیشانی آن این بیت معروف شاعر آلمانی «اشتورم» را با حروف طلا بنویسند که «زیبایی سحرانگیز جوانی لبخند زنان ابدالدهر بر جبین تو جلوه گر خواهد بود».